Om oss

Aktive Studenters Forening (ASF) er en forening for studenter i Bergen, og er byens nest eldste, etter Studentersamfunnet i Bergen.

Foreningen ble stiftet ved et allmannamøte 22. august 1940 på nåværende Geofysisk institutt mens det fortsatt het Bergens Museum. ASF hadde fra sin begynnelse to formål. Det første var å være en studentforening i ordets rette forstand, i motsetning til Studentersamfunnet som ASF mente var dominert av eldre akademikere som ofte hånet studentene når de forsøkte å delta i debatten. Det andre var å gi studentene et utenomfaglig tilbud. Studentforeningens første formann var Egil Helland.

Foreningen har endret sine virkeområder opp gjennom årene, ofte i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og tidvis av mer tilfeldige årsaker. Fra å være en forening som i all hovedsak inviterte til debatter, foredrag og dans i Klubben, og et «mellomspill» som største studentforening på Hulen «mellomspillet» varte i hele 27 år), er ASF i dag Bergens største studentdrevne konsertarrangør med tilhold på Det Akademiske Kvarter.

Det var på Hulen foreningen i stor grad fant dagens form. Der begynte man så smått å arrangere konserter i tillegg til andre arrangementer, og etter hvert ble det mer konsertvirksomhet enn andre arrangementer. Etter at man flyttet til Kvarteret ble det stadig mindre fokus på annet enn konserter.

Historie

I 1940 var Norge okkupert og Høyden var et gubbevelde og det var dårlig med fora hvor studentene selv kunne være aktive uten hånlige tilrop fra gamle akademikere (les: Studentersamfunnet i Bergen). Derfor gikk de som ønsket å gjøre noe hen og dannet Bergenstudentenes første ikke-faglige forum; “Aktive Studenters Forening”

Foreningen var, og er, fullstendig upolitisk og lider ikke av noen form for hellig overbevisning.

“Foreningen skal styrke et bredt og omfattende selvorganisert, sosialt og kulturelt tilbud til studentene i Bergen.”

ASF startet “Klubben”, Bergens første studentsted, som lå der Studentsenteret ligger i dag. ASF startet i sin tid Larmonien ,BSI, UKEN (foreningen startet Studentrevyen i Bergen som utviklet seg til UKEN), ASF sin internavis ble senere Studvest , etter et mellomspill som “ånd og Vilje”. (De skiftet navn til Studvest etter at de gikk lei tilnavnet “Ond Vilje”.) Etter at universitetet rev det første studenthuset, startet ASF Hulen i 1969. Og der holdt ASF hus fram til og med vinteren 1994/95 da Kvarteret ble åpnet. Nå er vi byens største og viktigste studentdrevne konsertarrangør.

I dag arrangerer vi konserter på Kvarteret og USF Verftet, etter 3 år på Hulen. Foreningen har fortiden mellom 80 og 100 medlemmer, som er delaktig i planlegging og gjennomføring av arrangement og konserter. Vi har også et særdeles godt sosialt nettverk innad i foreningen, der vi hvert semester gjennomfører både hytteturer, middager, fester, Hansatur og mye annet.

Styret høsten 2018

Leder
Ingri Brendsdal
47 38 17 02
leder@asf.uib.no

Nestleder
Sara Bella Strand
99 36 45 26
nestleder@asf.uib.no

Økonomiansvarlig
Jenny Kristine Thunes
99 12 04 34
oko@asf.uib.no

Bookingansvarlig
Patrick Gaassand
bookingleder@asf.uib.no

Presseansvarlig
Liv Helene Sickel
41 19 22 38
presse@asf.uib.no

Grafiskansvarlig
Sofie Øyan
93 23 51 65
grafisk@asf.uib.no

Sosialansvarlig
Eskild André Aalerud
sosial@asf.uib.no

Helhusansvarlig
Maud Ødegaard Sundt
helhus@asf.uib.no

Søknadsansvarlig
Mats Vederhus
97 95 98 09

Sosiale medier

Facebook
Twitter
Instagram
Soundcloud

ASF SUB
StåOppJazz
Lyden Av Norden

Arrangement-
arkiv